Τρίτη, 7 Σεπτεμβρίου 2010

Ιστορία.

Αρχιτεκτονική.

Οθωμανική παρουσία.

Άνω πόλη.


Κάστρα.